Statistik Di Malaysia, tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan (NHMS), dari Kementarian Kesihatan tahun 2011 telah menunjukkan bahawa kadar penyakit diabetes telah meningkat dari pada tahun 2006, kepada , sementara hipertensi…
Continue Reading