Tag archives for psikologi

Kesihatan

Geramnya! Marah!

Perbincangan mengenai stres tidak dapat lari dari perbincangan tentang struktur personaliti manusia. Menurut imam Al-Ghazali, personaliti manusia terbentuk berdasarkan sifat-sifat kerohanian dan kejiwaan. Jiwa manusia umumnya, merangkumi unsur-unsur seperti hati,…
Continue Reading